Ανακοίνωση

Υπεγράφη συμφωνητικό «συν-προώθησης» με την φαρμακευτική εταιρία Lab New-Med για το ιδιοσκεύασμα TREMITAL 40mg. Το εν λόγω συμφωνητικό εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνεργασίας με την Εταιρεία DNALEX A.E.

Την 12η Δεκεμβρίου του 2013 η εταιρία μας υπέγραψε συμφωνία με την εξειδικευμένη εταιρία dnalex A.E. προκειμένου να προωθηθεί σειρά αναλύσεων προδιαθετικής γονιδιωματικής με την εμπορική ονομασία Biorespond® GENIUS.

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest

Share This