Στο φυσιολογικό προστάτη , όπως στα περισσότερα όργανα του σώματος, υπάρχει μία καλά ρυθμισμένη ανάπτυξη των κυττάρων.

Καθώς τα γερασμένα κύτταρα πεθαίνουν (απόπτωση), νέα κύτταρα δημιουργούνται, με την ίδια λειτουργία όπως τα παλιά. Στον καρκίνο, αυτή η ρύθμιση λείπει και τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται χωρίς το συνηθισμένο έλεγχο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά γενετικά λάθη, που στη πορεία συσσωρεύονται και, πλέον, τα κύτταρα δεν εκτελούν την φυσιολογική τους λειτουργία .

Καρκίνος, επομένως, είναι η ανώμαλη και άναρχη ανάπτυξη των κυττάρων και όταν αυτό γίνεται στον προστάτη, συνήθως αρχίζει στην εξωτερική ζώνη του αδένα. Αυτό σημαίνει ότι ένας μικρός προστατικός καρκίνος μπορεί να υπάρχει χωρίς να προκαλεί συμπτώματα στην ούρηση γιατί δεν πιέζει την ουρήθρα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί εύκολα να περάσει την κάψα και να βγει έξω από τον προστάτη.

Επειδή η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων είναι χωρίς έλεγχο, ο κακοήθης όγκος μπορεί να διηθήσει διπλανά όργανα (τοπική επέκταση), ή και να μεγαλώσει σε άλλα μέρη του σώματος ( μετάσταση) Είναι ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα και η δεύτερη αιτία θανάτου από νεοπλασματική νόσο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η ιστολογική μορφή (υποκλινική μορφή) είναι πολύ συχνή και η επίπτωσή της δεν διαφέρει μεταξύ των λαών, ενώ η κλινική μορφή (αυτή που δημιουργεί συμπτώματα) είναι μικρότερη και η επίπτωσή της εμφανίζει φυλετικές (συχνότερη στους μαύρους) και γεωγραφικές διαφορές (μεγάλη επίπτωση στις Βόρειες Χώρες, μικρότερη στις Μεσογειακές, πολύ χαμηλή στους Ασιάτες).

Ο καρκίνος φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και την ορμονική κατάσταση του άνδρα και σε αυτό εμπλέκονται γενετικοί παράγοντες που καθορίζονται από την φυλή και την κληρονομικότητα, όπως επίσης και διατροφικοί παράγοντες.

Pin It on Pinterest

Share This