Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η BIORESPOND Ε.Π.Ε. είναι φαρμακευτική εταιρία που ιδρύθηκε το 2011.

Αποστολή της BIORESPOND Ε.Π.Ε. είναι η κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών με «ΒΙΟΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ» προιόντα.

Η BIORESPOND Ε.Π.Ε. προωθεί οιοδήποτε θεραπευτικό προιόν (είτε χημικό , είτε φυτικό , είτε ζωικό , είτε βιοτεχνολογικό κλπ) αποδειχθεί με αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία ότι εκπληρεί το κριτήριο του «ΒΙΟΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ» προιόντος.

Τα άτομα της εταιρίας που είναι επιφορτισμένα για την λειτουργία της και την υλοποίηση των στόχων της προέρχονται από διάφορες περιοχές του φάσματος της εμπορίας και διακίνησης προιόντων υγείας όπως επίσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ίδιο επιχειρηματικό χώρο.

Τέλος μία κρίσιμη επισήμανση για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι η προσφερόμενη συνέργεια από την συνολική εμπειρία και την συνολική γνώση που έχουν συναθροιστεί καθώς έχει επιτευχθεί ένας εξαιρετικός συνδυασμός ατομικών ταλέντων,εφοδίων και καταγεγραμμένων επιτυχιών στον επαγγελματικό στίβο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της BIORESPOND Ε.Π.Ε. εμπνέεται από την ισχυρή επιθυμία να παράσχει αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν στο ελάχιστο την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Το ανθρώπινο δυναμικό της BIORESPOND Ε.Π.Ε. αρνείται να συμβιβασθεί με την άποψη ότι το τίμημα της αποτελεσματικότητας είναι ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συνεπώς και η ιδέα του «ΒΙΟΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΣΘΑΙ» γεννήθηκε μέσα από την βαθειά πεποίθηση ότι πρέπει συστηματικά να αναζητηθούν εκείνες οι θεραπείες για τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα προβλήματα που να είναι οι δυνατόν φιλικότερες προς το ανθρώπινο σώμα.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η δημιουργία η ανάδειξη και η προώθηση θεραπειών στις οποίες το ανθρώπινο σώμα «ΒΙΟΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ».

Pin It on Pinterest

Share This