Το έγκαυμα από ακτινοβολία είναι η βλάβη του δέρματος που οφείλεται στην έκθεση σε ακτινοβολία.

Οι τύποι ακτινοβολίας  που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη είναι η θερμική ακτινοβολία , το υπεριώδες φως και η ιονίζουσα ακτινοβολία.

Οι πλέον κοινοί τύποι εγκαύματος από ακτινοβολία είναι το ηλιακό έγκαυμα που προκαλείται από την UV ακτινοβολία , και το έγκαυμα από ακτινοθεραπεία που οφείλεται στην παρατεταμένη έκθεση ακτίνων Χ.

Επίσης η θεραπεία με laser μπορεί να καταλήξει σε ένα ελαφρό ερύθημα.

Pin It on Pinterest

Share This