Ανακοίνωση

Υπεγράφη συμφωνητικό «συν-προώθησης» με την φαρμακευτική εταιρία Lab New-Med για το ιδιοσκεύασμα TREMITAL 40mg. Το εν λόγω συμφωνητικό εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ανακοίνωση Καταχώρησης Κοινοτικού Σήματος

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, σήματα σχέδια & υποδείγματα) το πιστοποιητικό καταχώρησης στο Μητρώο Κοινοτικών Σημάτων του σήματος της εταιρίας μας «BIORESPOND®» με

Ανακοίνωση Συνεργασίας με την Εταιρεία DNALEX A.E.

Την 12η Δεκεμβρίου του 2013 η εταιρία μας υπέγραψε συμφωνία με την εξειδικευμένη εταιρία dnalex A.E. προκειμένου να προωθηθεί σειρά αναλύσεων προδιαθετικής γονιδιωματικής με την εμπορική ονομασία Biorespond® GENIUS.

Pin It on Pinterest