Με τον όρο ανδρογενής αλωπεκία  εννοούμε την προοδευτική ποσοτική και ποιοτική αλλαγή των τριχών στη μετωποβρεγματική χώρα του τριχωτού της κεφαλής, που έχει αποτέλεσμα την εκφύλιση των τριχών και τελικά την εξαφάνιση τους.

Η ανδρογενής αλωπεκία είναι η πιο συχνή αιτία αραίωσης μαλλιών στις γυναίκες και τους άνδρες. Στην ηλικία των 30 ετών περίπου 50% των ανδρών και 25% των γυναικών παρουσιάζουν ανδρογενή αλωπεκία ενώ στην ηλικία των 50 ετών το ποσοστό αυξάνει σε 70% και 40% αντίστοιχα!

Οι παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της ανδρογενούς αλωπεκίας είναι η κληρονομικότητα και τα ανδρογόνα. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο κληρονομείται η ανδρογενής αλωπεκία δεν είναι γνωστός. Πρόσφατες μελέτες όμως έχουν επιβεβαιώσει τον σημαντικό ρόλο των ανδρογόνων. Το ισχυρό ανδρογόνο διϋδροτεστοστερόνη επιδρά στους τριχικούς θυλάκους με αποτέλεσμα αλλαγή των κυτταρικών διεργασιών, μείωση της αιμάτωσης του θύλακα με κατάληξη την ελάττωση παραγωγής των τριχών. Η διάγνωση της ανδρογενούς αλωπεκίας στηρίζεται στην κλινική εικόνα και η αντικειμενική εκτίμησή της σε εργαστηριακές μεθόδους όπως το τριχοριζόγραμμα, η μέτρηση βάρους τριχών κ.ά.

Η ανδρογενής αλωπεκία δημιουργεί έντονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, και η αντιμετώπισή της σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία. Σκοπός της αντιμετώπισης είναι να αυξηθεί η τριχοφυΐα ή να καθυστερήσει η τριχόπτωση ή και τα δύο. Η αντιμετώπιση είναι συστηματική και τοπική.

Previous article

Pin It on Pinterest

Share This