Υπεγράφη συμφωνητικό «συν-προώθησης» με την φαρμακευτική εταιρία Lab New-Med για το ιδιοσκεύασμα TREMITAL 40mg. Το εν λόγω συμφωνητικό εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Pin It on Pinterest

Share This