Την 12η Δεκεμβρίου του 2013 η εταιρία μας υπέγραψε συμφωνία με την εξειδικευμένη εταιρία dnalex A.E. προκειμένου να προωθηθεί σειρά αναλύσεων προδιαθετικής γονιδιωματικής με την εμπορική ονομασία Biorespond® GENIUS.

Pin It on Pinterest

Share This