Εκδόθηκε από το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, σήματα σχέδια & υποδείγματα) το πιστοποιητικό  καταχώρησης στο Μητρώο Κοινοτικών Σημάτων του σήματος της εταιρίας μας «BIORESPOND®» με αριθμό καταχώρησης «Νο 011544996 / 23.07.2013».

Pin It on Pinterest

Share This