Στις 14.11.2013 η εταιρία μας εγκατέστησε σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2008 στα πεδία ΠΑΡΓΩΓΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΑΣ , ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ , ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ και ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού από την TUV RHEINLAND με αριθμό  01 100 1317261.

Pin It on Pinterest

Share This