ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

The Body Evolution

Έτος 2000: Ανακοινώνεται στις ΗΠΑ και αμέσως μετά στην Μεγ. Βρετανία το πρώτο στάδιο της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου DNA. Έτος 2012: Τίθεται σε λειτουργία ο υπερυπολογιστής Titan που πραγματοποιεί 17,59 x 1.000.000.000.000 υπολογισμούς το δευτερόλεπτο..

biorespond - The Body Evolution
biorespond - The Body Solution

The Body Solution

«Η απόλυτη προσδοκία από μία θεραπευτική παρέμβαση είναι το ανθρώπινο σώμα να «ΒΙΟ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ» σε αυτήν. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια το ανθρώπινο σώμα να ανταποκρίνεται θετικά και μόνο θετικά στην παρέμβαση αυτή επειδή την αναγνωρίζει σαν μία ευεργετική διαδικασία απολύτως συμβατή με την φυσιολογία του.

The Body Revolution

H ανακάλυψη και κυκλοφορία προιόντων υγείας (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών, ιατροτεχνολογικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών κλπ) που το κλινικό τους αποτέλεσμα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό χαρακτηρίζεται από την «βιοανταπόκριση» είναι μία «καθοριστική» επανάσταση για το ανθρώπινο σώμα.

biorespond - The Body Revolution

- The Body Evolution -

Έτος 2000: Ανακοινώνεται στις ΗΠΑ και αμέσως μετά στην Μεγ. Βρετανία το πρώτο στάδιο της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου DNA.
Έτος 2012: Τίθεται σε λειτουργία ο υπερυπολογιστής Titan που πραγματοποιεί 17,59 x 1.000.000.000.000 υπολογισμούς το δευτερόλεπτο..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

- The Body Solution -

«Η απόλυτη προσδοκία από μία θεραπευτική παρέμβαση είναι το ανθρώπινο σώμα να «ΒΙΟ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ» σε αυτήν.
Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια το ανθρώπινο σώμα να ανταποκρίνεται θετικά και μόνο θετικά στην παρέμβαση αυτή επειδή την αναγνωρίζει σαν μία ευεργετική διαδικασία απολύτως συμβατή με την φυσιολογία του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

- The Body Revolution -

H ανακάλυψη και κυκλοφορία προιόντων υγείας (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών, ιατροτεχνολογικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών κλπ) που το κλινικό τους αποτέλεσμα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό χαρακτηρίζεται από την «βιοανταπόκριση» είναι μία «καθοριστική» επανάσταση για το ανθρώπινο σώμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Pin It on Pinterest

Share This